Rodinné centrum Blansko
Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
<<  Květen 2024 >>

Aktuální nabídka

v roce 2012 proběhlo ... vzpomínka ... Dovolená s kurzem efektivního rodičovství Sloup v Mor. krasu, (28.7. - 4.8.2012)

Táhneme za jeden provaz
Projekt je podporován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR
- dotace ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2012 a Jihomoravským krajem


Kurz efektivního rodičovství
Letní pobytový kurz pro rodiny s dětmi
Sloup v Moravském krasu, od 28. 7. do 4. 8. 2012

Pobyt byl určen pro všechny, které zajímá efektivní výchova.

Dopoledne probíhal kurz efektivního rodičovství, samostatně hry a soutěže pro děti pod vedením zkušených animátorů.
Kurzem Vás provázely lektorky efektivního rodičovství Mgr. Milana Vykydalová a Mgr. Vendula Zachovalová.

Odpoledne bylo určeno pro volný rodinný program, středa jako volný den sloužil pro celodenní výlet (propast Macocha. podzemní plavba Punkevní jeskyní, aquapark Blansko, cyklotrasy a mnoho dalších turistických zajímavostí Moravského krasu a jeho okolí).

Foto účastníků je zde

Chcete zkusit obohatit Vaše rodičovské dovednosti? - Informace:
milana.vykydalova@centrum.cz, mobil +420 736 60 64 68

O co jde?

JAK ROZUMĚT CHOVÁNÍ SVÝCH DĚTÍ, JAK HO OVLIVŇOVAT
JAK AKTIVNĚ REAGOVAT NA CHOVÁNÍ DÍTĚTE
JAK PODPOROVAT POZITIVNÍ CHOVÁNÍ DÍTĚTE
JAK VÉST DĚTI K ZODPOVĚDNOSTI, SAMOSTATNOSTI, SPOLUPRÁCI, ZVLÁDÁNÍ ŽIVOTNÍCH TĚŽKOSTÍ
JAK Z DOMOVA VYTVOŘIT PRO DĚTI ZÁZEMÍ PODPORY, POROZUMĚNÍ A LÁSKY
JAK ZKVALITNIT VLASTNÍ ŽIVOT V RODIČOVSKÉ ROLI


Máte pocit, že někdy nevíte, jak reagovat na dětský hněv? Co si počít, když dítě nechce jít spát, odmítá jíst, odmlouvá dělat úkoly či domácí práce? Mrzí vás, že se odchod z domu neobejde bez křiku, připomínání či odmlouvání? Zdá se vám, že vás vaše děti neposlouchají? Že dělají často pravý opak toho, než co byste vy jako rodiče potřebovali?

V Kurzu efektivního rodičovství se rodiče scházejí, aby se seznámili s problematikou výchovy svých dětí, diskutovali o výchovných problémech a pod vedením zkušeného lektora si osvojili užitečné a praktické metody a techniky, získali tipy a podněty pro výchovu svých dětí.

Program pomáhá rodičům lépe rozumět svým dětem, vychovávat je k odpovědnosti a samostatnosti, správně s nimi komunikovat a povzbuzovat je, řešit konflikty a předcházet špatnému chování.

Kurzy probíhají formou tréninků zaměřených na praktický nácvik výchovných dovedností. Kurz obsahuje přednášky, diskuze, případové studie, techniku hraní rolí s praktickým nácvikem. Účast tatínků společně s maminkami vítána!  

Program:
Principy pozitivního rodičovství a styly výchovy.
Sourozenecké konstelace a jejich vliv na výchovu.
Čtyři cíle chování – jak předcházet zlobení u dětí,
Povzbuzování – jak budovat odvahu a sebevědomí dětí.
Vstřícné naslouchání – jak budovat u dětí důvěru,
Jak s dětmi komunikovat – řešení problémů a konfliktů.
Přirozené a logické důsledky – alternativa vůči trestům.
Rodinné rady – jak stanovit pravidla, povinnosti a privilegia,
Rozvíjení vlastní sebedůvěry – jak si vytvořit účinný plán, jak používat metody pozitivního rodičovství v praxi.


Zpět na přehled nabídky