Rodinné centrum Blansko
Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
<<  Květen 2024 >>

Aktuální nabídka

... v roce 2016 proběhl ... Kurz efektivního rodičovství

Kurz efektivního rodičovství  

JEŠTĚ SE MŮŽETE ZÚČASTNIT - STAČÍ JEN PŘIJÍT

Efektivní rodičovství – praktické zkušenosti

čtvrtek 6. října a 10. listopadu 2016, Katolický dům, 18:30

Setkání je pro rodiče, kteří během předchozích let prošli kurzem efektivního rodičovství. Mají možnost sdílet si zkušenosti při výchově a aplikování metod efektivního rodičovství. Lektorka Mgr. Vendulka Zachovalová bude reflektovat zkušenosti rodičů a zasadí je do rámce efektivního (pozitivního) rodičovství – vše ve stylu „opakování je matka moudrosti“.

Informace a přihlášky: E: v.zachovalova@seznam.cz, M: +420 774 276 256


PRÁVĚ JIŽ PROBÍHÁ

Efektivní rodičovství – základní kurz

čtvrtek 22. září 2016, Katolický dům, 18:30, první informativní setkání

Lektorka Mgr. Milanka Vykydalová nabízí možnost se podrobně seznámit se stylem výchovy řešící situace, kdy si rodič neví rady, jak reagovat na špatné chování dítěte, zlobení a konfliktní situace. Naučíte se jak zlepšit rodinnou atmosféru, podpořit vzájemnou komunikaci a spolupráci se svými dětmi a v celé v rodině. Kurz může být užitečný nejen pro rodiče malých dětí a „puberťáků“, ale i pro seniory, kteří se také často podílejí na výchově svých vnoučat.

Informace a přihlášky: E: milana.vykydalova@centrum.cz, M: +420 736 60 64 68


Teoretické znalosti lektorek jsou podpořeny jejich praktickým a běžným životem, kdy uplatňují metody a techniky efektivního rodičovství denně mnohokrát na vlastních dětech (a vnoučatech).
Metoda efektivního rodičovství vychází z předpokladu, že základem fungování dobrých vztahů v rodině i ve společnosti je zodpovědnost všech členů tedy i dětí.

Naším cílem je pak výchova zodpovědných jedinců.

Základními principy metody efektivního rodičovství jsou:
Vzájemný respekt a úcta mezi rodiči a dětmi, mezi rodiči navzájem, mezi sourozenci, vůči ostatním i k sobě samým.
• Princip sociální rovnosti mezi rodiči a dětmi ve smyslu rovnosti lidské ceny a důstojnosti.
• Princip demokracie, která umožňuje volbu a dává dětem možnost, aby se rozhodovaly v určitých mezích a nesly důsledky svých rozhodnutí, čímž se rozvíjí jejich osobní disciplína a zodpovědnost. Čímž poskytujeme dětem možnost volby a také zkušenost nesení důsledků svých rozhodnutí. Tak rozvíjíme osobní disciplínu dětí a vytváříme alternativu k metodě odměn a trestů.
• Dostatek společné zábavy rodičů a dětí.
• Pozitivní povzbuzování, tj. prostřednictvím vyzdvihování jejich úspěchů, pokroku, schopností a dovedností apod. – základ k získání pocitu sebedůvěry a vlastní ceny.
• Vyjadřování a sdělování lásky a radosti, aby se děti cítily bezpečně a dokázaly se naučit lásku a dobro nejen přijímat, ale je i rozdávat a dělit se o ně.
• Přeměna negativního v pozitivní založená na důvěře ve schopnosti dětí stavějící na silných stránkách povahy a dovedností dítěte, soustřeďující se na dítě takové, jaké je, zdokonalující se postupně krok za krokem, podporující samostatnost dítěte, aby mohlo pro sebe dělat věci, na které již stačí.


V tomto výchovném systému založeném na ovlivňování a přesvědčování hraje významnou roli pochopení vlastních dětí i sama sebe, jejich i svých negativních projevů a emocí.

Účastníky projektu jsou rodiče, kteří v dnešní společnosti mají potřebu vychovat dítě:

- pevně zakotvené v hodnotách dané rodiny, vztazích
- orientující se v řádu společnosti
- vědomé si vlastní hodnoty a lidské ceny
- schopné samostatně se rozhodovat a nést si následky svého rozhodnutí.


Zpět na přehled nabídky