Rodinné centrum Blansko
Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
<<  Květen 2024 >>

Aktuální nabídka

... nabízíme pro skupiny mládeže - TAJEMSTVÍ VZTAHŮ

Tajemství vztahů (pro starší - od 20+ nebo pro mladší - od 14+)


... skupinové, víkendové, zážitkové, tematické setkání mladých


... nejedná se o kurz pro páry

... není to "seznamka" pro nezadané


Nabízíme netradiční "kurz", který je koncipován formou skupinového víkendového zážitkového tematického setkání, nejedná se o "přednáškový" víkend.
Nebo lze upravit tak, že alespoň první část je v pátek večer a pokračování celou sobotu.

Vhodné i pro přípravu biřmovanců.
Kurz již několikrát proběhl v rámci programů  DCŽM Osová Bítýška MAMRE.

Víkendem vás budou provázet manželé Milana a Mirek Vykydalovi (Rodinné centrum Blansko).Cílem kurzu je seznámit se s principy mezilidských vztahů (především partnerských) a získat tak další vztahové dovednosti. To by mělo vytvořit vhodné předpoklady pro úspěšný rozvoj budoucího kvalitního partnerského vztahu.  


Pokud Vás toto téma zajímá, potom nás kontaktujte:


milana.vykydalova@centrum.cz, mobil +420 736 60 64 68


... napsali o víkendu Tajemství vztahů

http://brno.signaly.cz/mamre/?p=1836  

Proběhlo “Tajemství vztahů”
O víkendu 8. - 10. 11. se na Mamre uskutečnila akce s názvem Tajemství vztahů, kterou vedli zkušení lektoři manželé Vykydalovi. Nachystali si pro nás velmi obsáhlý program, který ale nebyl pojatý nudně a teoreticky, jak by mohli mnozí čekat, ale naopak velmi aktivně, kdy jsme se mohli sami zamyslet jak o našich prioritách, hodnotách a povaze, tak i o mezilidských vztazích obecně.

Přestože se akce uskutečnila v užším kolektivu, všichni – alespoň mi to tak z reakcí ostatních účastníků připadalo – jsme si ji velice užili a minimálně za sebe můžu říct, že se mi ani nechtělo domů a že bych se ještě velmi rád dozvěděl další zajímavosti. Myslím, že tato akce ve mně určitě zanechá stopu v dalším životě. Všem můžu doporučit nejen tuto akci, ale i jiné kurzy pořádané manžely Vykydalovými.


Ještě jedna reakce na facebooku
Takhle utahaný jsem po víkendu na Mamre už dlouho nebyl. V pozitivním slova smyslu. Spoustu zajímavých informací a vztahových aktivit, hodně akční ping-pong, fotbálek i závěrečný fotbal. A navíc cesta na kole tam a zpět, celkem 60 km. Přesně to jsem potřeboval. Díky všem, kteří tento víkend připravovali, vařili, pekli, organizovali, duchovně doprovázeli a především manželům Vykydalovým za jejich program. Rozhodně doporučuju všem, kteří tuto akci ještě neabsolvovali.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurz je vytvořen na základě teoretické úvahy PhDr. Josefa Zemana, CSc. - "Škola vztahů", Brno, 2011, dosud nepublikováno (uvádíme jen několik myšlenek):
...
Současné vztahy manželů se již nemohou opírat o dříve společensky vynucované role (ideálního) muže a (ideální) ženy, naopak každý pár musí pracně vytvořit jejich originální, pro daný pár vyhovující pojetí. To ale musí respektovat zvyklostní a obecně psychické možnosti jednoho i druhého a neblokovat osobnostní rozvoj zrání ani jednoho z partnerů. Oproti tradiční snaze naplňovat společensky akceptované vzory je to sice o hodně těžší, ale na druhé straně přínosnější pro osobnostní i vztahový rozvoj. Naplňování tohoto přístupu je však nepřetržitý a náročný proces, který je obzvláště obtížný v souvislosti s některými  fázemi budoucího rodičovství, ale i s dalšími fázemi vývoje manželského vztahu.
...        
Každý člověk žije v síti vztahů. Do určité vztahové sítě se narodí a určitou vztahovou síť postupně aktivně vytváří. Od obyčejné sítě se však vztahová síť liší tím, že je jakoby tvořena různě silnými vlákny a různě pevnými oky. Vytváříme jí částečně ve svém okolí, částečně ve svém nitru. Částečně dokonce i podvědomě. Jsme tedy jejími autory, ale opět jenom částečně. Druhý konec vlákna dělá někdo druhý, opačný uzlík v oku může být pevný nebo povolený. Toužíme všichni po tom, aby vztahová síť našeho života měla střed tvořený nejpevnějším vláknem, na které se můžeme spolehnout, ale které nás při tom nesvazuje.
...        
K vytváření vztahu používáme všichni podobné prostředky: nabízíme určité chování, kterému ten druhý rozumí. Rozumí tomu, jestli chceme vyjádřit spokojenost ze setkání, nabídku přátelství, hlubší spolupráci nebo erotický prožitek. Reaguje souhlasem či nesouhlasem, doplněním, přeznačkováním nebo posílením. Na tuto zprávu zase naváže moje reakce.
...
Někteří lidé jakoby považují za rozhodující reakce protějšků a podle toho se cítí přijímaní nebo odmítaní, svět je pro ně hlavně neustálý proud přátelských a nepřátelských projevů. Jiní zase tak trochu vnucují okolí svoje plány a pocity, druzí pro ně nejsou zas tak důležití. Někdy jsou ve vztazích úspěšnější  jedni, jindy druzí. Ale co je to úspěch ve vztazích?
...      
Vztahově úspěšný člověk ze vztahů, ve vztazích a pro vztahy roste. Roste jeho důvěra ve svět a radost ze života, která pramení z jeho původního vztahu s matkou. Roste jeho sociální obratnost, sebedůvěra, schopnost spolupráce včetně dětskému věku přiměřené soutěživosti ve vztazích s vrstevníky, později roste jeho nezávislost na druhých a schopnost přátelství v dospívání, ještě později roste jeho schopnost zamilovat se, rozhodnout se pro definitivní manželský vztah a pokračovat v naplňování života v lásce.
...
Vztahově úspěšný člověk zvládá tuto cestu sice také s mnoha zakolísáními zklamáními a krizemi, ale neuvádí do neštěstí druhé a nepoškozuje nezvratně ani sebe. Je schopen přát úspěch druhému a dělat mu radost a sdílet jí s ním. Zároveň je schopen nevymáhat na druhém nátlakem to, co je příjemné jemu.
...

PhDr. Josef Zeman CSc. byl v roce 2006 v rámci Národní pouti rodin na Svatém Kopečku vyznamenán pamětní medailí České biskupské konference za mimořádné zásluhy v oblasti rodinné politiky.
Josef Zeman se narodil 24. 1. 1943 v Čáslavi. V roce 1970 promoval na Filosofické fakultě University J. E. Purkyně v Brně v oboru psychologie, v roce 1978 zde obhájil doktorát a roku 1993 se stal kandidátem věd.
V letech 1968 – 1974 pracoval v Pedagogicko-psychologické poradně v Brně, v letech 1974 – 1990 ve Výzkumném ústavu pediatrickém v Brně. Od roku 1991 byl vedoucím Manželské a rodinné poradny Bethesda v Brně, od roku 1996 působil jako ředitel Národního centra pro rodinu při ČBK.
Josef Zeman vyvíjí bohatou pedagogickou, výzkumnou i publikační činnost. Od roku 1994 externě vyučuje na Psychologickém ústavu Masarykovy university v Brně, v letech 1974–1990 třikrát obhájil samostatnou etapu státního plánu výzkumu v problematice zdravotně postižených dětí a jejich rodin, roku 1997 spolupracoval na výzkumu dotovaného Grantovou agenturou ČR na téma Tranzitorní manželské krize (autor doc. PhDr. Ivo Plaňava). Je autorem nebo spoluautorem mnoha časopiseckých a novinových publikací.
Dnešní doba je charakteristická velkými dílčími úspěchy i nedostatečným celostním vnímáním světa. Josef Zeman svojí aktivitou neúnavně vrací pozornost veřejnosti k významu rodiny, a ne pouze k jejím individuálním potřebám, poukazuje na objektivní souvislosti mezi dnešním nepochopením společnosti vůči rodině a mezi nenaplněnými rodinnými přáními jednotlivců. Přispívá k budování průřezové rodinné politiky, která představuje kvalitativně vyšší stupeň ve srovnání s dosavadní praxí zahrnující rodinu do oblasti sociální péče státu, protože staví na aktivním partnerství státu a rodiny a nestaví rodinu do pozice sociálně potřebného subjektu. Josef Zeman je příkladem křesťana, který před výzvami současnosti neutíká, ale naopak se snaží pochopit, v čem nabízí příležitost k nově uchopenému životu z víry.


Zpět na přehled nabídky