Rodinné centrum Blansko
Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
<<  Květen 2024 >>

Aktuální nabídka

... v roce 2016 proběhl ... Kurz pro lektory přípravy na manželství 2016

... děkujeme za propagaci - leták ke stažení je zde ...

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno (Brněnská diecéze) - právě nyní Kurz pro lektory probíhá za optimální účasti devíti aktivních manželských párů


... Komplikovaná sociální realita a problémy, jimž má dnešní rodina čelit, vyžadují zvýšené úsilí celého křesťanského společenství při přípravě snoubenců na manželství ...
... Je třeba pomáhat mladým lidem objevovat hodnotu a bohatost manželství. Je třeba, aby mohli chápat přitažlivost plného svazku, který povznáší a zdokonaluje sociální dimenzi života, uděluje pohlavnosti větší smysl a zároveň prosazuje dobro dětí a nabízí jim lepší kontext pro jejich zrání a výchovu ...
Amoris laetitia, Radost lásky, papežská exhortace o manželství a rodině


Výcvik lektorů pro vedení zážitkového Kurzu přípravy na manželství  Máte zájem o uspořádání tohoto Kurzu pro lektory v příštím roce 2017?

Informace, přihlášky


Mgr. Milana Vykydalová,
koordinátorka a lektorka Příprav na manželství a Kurzů partnerství (CRSP Brno)
M: 736 60 64 68,
E: milana.vykydalova@centrum.cz, milana.vykydalova@crsp.cz

PRÁVĚ PROBÍHÁ

Kurz pro lektory přípravy na manželství


Kdy: 24. 9. • 15. 10. • 5. 11. • 3. 12. 2016, vždy sobota 9.00–18.00 hod.
Kde: Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 280/7, 602 00 Brno

Kdo se může kurzu zúčastnit?

Manželský pár (délka manželství nejméně osm let), přičemž alespoň jeden z manželů musí být absolventem vzdělání obsahujícího alespoň základy psychologie, např. psychologie, sociologie, zdravotnictví, sociální práce, pedagogické obory, speciální pedagogika, pedagog volného času, řízení lidských zdrojů, vzdělávání dospělých, atd. Manželský pár předloží kopii dokladů o vzdělání a doporučení místního duchovního správce. Pokud by měl o kurz zájem kněz, je to možné, je však třeba dopředu počítat s tím, že u párových aktivit bude pouze pozorovatelem.

Jak bude kurz organizován?

Kurz je koncipován do čtyř celodenních praktických zážitkových výcviků (celkem 32 hodin) v Centru pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno, nedaleko katedrály sv. Petra a Pavla. Úvodní sobota 24. 9. 2016 proběhne formou ukázky zážitkových aktivit, aby zájemci o kurz věděli, do čeho „jdou“, o čem výcvik bude.

Poté následují tři výcvikové soboty 15. 10., 5. 11. a 3. 12. 2016. Účastníci kurzu obdrží „základní manuál“ – informační text k jednotlivým tématům bezprostřední přípravy na manželství a popis vzorových konkrétních aktivit (obsahově viz Směrnice ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR). Povinnou součástí kurzu je praktický výcvik v rámci některého z víkendů Kurzu partnerství na DCŽM Mamre v Osové Bítýšce.
Kurz pro lektory je bezplatný.

Co budou absolventi kurzu umět?

Absolventi (lektoři) budou schopni realizovat kurz zaměřený na přípravu na manželství obsahově odpovídající Směrnici ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR pro různě početné skupiny zájemců (od jednoho až optimálně do osmi párů) s možností tvůrčí inovace aktivit při dodržení základních tematických okruhů.

Kdo kurz povede?

Lektory kurzu budou manželé Mgr. Milana Vykydalová (CRSP Brno) a RNDr. Miroslav Vykydal (Rodinné centrum Blansko z. s.), kteří již více než deset let vedou Kurz partnerství na DCŽM Mamre v Osové Bítýšce.

Nabídka programů pro snoubence, manželské páry a pro rodiny:
www.crsp.cz, www.brno.signaly.cz, www.rcblansko.cz
Amoris laetitia
Radost lásky


/papežská exhortace o manželství a rodině/

Vedení snoubenců v přípravě k manželství

205. Synodální otcové různými způsoby prohlásili, že je třeba pomáhat mladým lidem objevovat hodnotu a bohatost manželství. Je třeba, aby mohli chápat přitažlivost plného svazku, který povznáší a zdokonaluje sociální dimenzi života, uděluje pohlavnosti větší smysl a zároveň prosazuje dobro dětí a nabízí jim lepší kontext pro jejich zrání a výchovu.

206. „Komplikovaná sociální realita a problémy, jimž má dnešní rodina čelit, vyžadují zvýšené úsilí celého křesťanského společenství při přípravě snoubenců na manželství. Je třeba připomínat důležitost ctností. Mezi nimi se jeví čistota jako cenná podmínka pro růst ryzí vzájemné lásky. S ohledem na tuto potřebu synodní otcové byli zajedno v tom, že zdůrazňovali potřebu většího začlenění celého společenství, přičemž upřednostňovali svědectví samotných rodin a taktéž zakořenění přípravy na manželství v cestě křesťanské iniciace při zdůraznění pouta mezi manželstvím, křtem a ostatními svátostmi. Taktéž se vyzdvihovala potřeba specifických programů pro bezprostřední přípravu na manželství, které by umožnily skutečnou účast na církevním životě a prohloubily by různé aspekty rodinného života.“

207. Vybízím křesťanské komunity k uznání, že provázet lásku snoubenců je dobré pro ně samotné. Jak dobře pravili biskupové Itálie, ti kdo vstupují do manželství, jsou pro křesťanskou komunitu „cenným zdrojem, protože svou upřímnou snahou zrát v lásce a vzájemném darování, mohou přispět k obnově samotného tkaniva církevního těla: zvláštní forma přátelství, které pěstují, se může stát nakažlivou a pomáhat v růstu přátelství a bratrství té křesťanské obce, do níž patří.“

Jsou různé legitimní způsoby organizace přípravy k nadcházejícímu manželství a každá místní církev vybírá tu nejlepší a poskytuje vhodnou formaci tak, aby zároveň mládež od této svátosti neodrazovala.
Nejde o to předat jim celý Katechismus, ani je zahlcovat přílišnými argumenty.
Také v tomto případě platí, že „nenasycuje a neuspokojuje duši, jestliže mnoho ví, nýbrž pociťuje-li a zakouší-li věci vnitřně.“
Zajímavější je kvalita než kvantita a je třeba dávat přednost – spolu s obnovou kérygmatické zvěsti – takovému obsahu, který přitažlivým a srdečným sdělením, pomůže k jejich vykročení do života „s velkodušností a štědrostí.“ Jde o určitý druh „iniciace“ do svátosti manželství, který jim poskytne nezbytné prvky, aby ji mohli přijmout s co nejlepší dispozicí a začít v určité míře solidní rodinný život.Papež František, exhortace Evangelii gaudium

Kérygma je trojiční. Je to oheň Ducha, jenž se dává v podobě jazyků a vede nás k víře v Ježíše Krista, který nám svou smrtí a zmrtvýchvstáním zjevuje a sděluje nekonečné milosrdenství Otce. "(EG §164)
Kérygma má nevyhnutelně sociální obsah. V samotném jádru evangelia je život ve společenství a péče o druhé. Obsah prvotního hlásání má bezprostřední morální dopad, v jehož středu se nachází činorodá láska.
"(EG§ 177)

Zpět na přehled nabídky