Rodinné centrum Blansko
Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
<<  Červenec 2024 >>

Aktuální nabídka

Klub „Martínek“ (nabídka pro maminky na mateřské / rodičovské dovolené)

Klub „Martínek“

pravidelná setkání maminek v období čerpání mateřské či rodičovské dovolené a jejich dětí


INFORMACE

Mgr. Milana Mrázková, vedoucí Klubu Martínek

E: milana.mrazkova@gmail.com

Činnost Klubu "Martínek" byla podporována v roce 2020, 2022, 2023 a 2024 z dotačního programu Jihomoravského kraje Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO


Setkávání probíhají obvykle jedenkrát za týden.

Na Klub „Martínek“ mohou maminky přicházet nepravidelně či pravidelně, obvykle se schází pět až deset maminek, účast často souvisí se zdravotním stavem dětí. Počet maminek je také limitován kapacitou klubovny a herny pro děti.

Klub „Martínek“ funguje na principech „mateřských center“, která se jako celostátní neformální síť po roce 1989 velmi rychle rozšířila. Klub funguje na principu svépomocných a podpůrných skupin.

Základním principem podpůrné skupiny je vzájemné sdílení a podpora. Skupina nabízí nové úhly pohledů, nové podněty, účast je dobrovolná a může se kdykoliv ukončit. Aktivita ve skupině je dobrovolná, záleží jen na každé mamince, o jakých tématech bude chtít mluvit. Svépomocné skupiny jsou založeny na sdílení a vzájemné pomoci osob, které se ocitly v obdobné situaci.

Klub „Martínek“ vede k oslabení pocitů izolace, setkávají se maminky, které jsou v podobné životní situaci, což je spojuje a oslabuje pocit izolace. Dochází k vzájemné emocionální podpoře, při sdílení se vzájemně podporují, mívají často pocit, že „jsou na jedné lodi”. Podpora a přítomnost může být pro druhé důležitá a nápomocná v řešení jejich problémů, posiluje se tím sebevědomí i chuť postavit se svým vlastním problémům.


Podrobnější teoretická východiska a popis svépomocných a podpůrných skupin v ČR – viz:

        Eva Hejzlarová,
        Svépomocné a podpůrné skupiny v Česku:
        mapa terénu, rizika dalšího vývoje a možnosti veřejné politiky
        (časopis Sociální práce, č. 1 ročník 2011, http://www.socialniprace.cz/)
Zpět na přehled nabídky