Rodinné centrum Blansko
Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
<<  Květen 2024 >>

Aktuální nabídka

... JIŽ PROBĚHLO ... Školení pro lektory kurzu příprav na manželství (2021)


Pořádá: Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, 602 00 BrnoKde: Blansko, Komenského 2571/4a, budova komunitního centra farnosti („Lotos“)

Kdy: sobota 9. a 23. října 2021, 6. a 27. listopadu 2021, 8.45 –18.00 hod.

Obsah: Kurz bude organizován ve formě čtyř celodenních praktických zážitkových výcviků (celkem 32 hodin). Úvodní sobota bude ve formě ukázky zážitkových aktivit, aby zájemci o kurz věděli, do čeho „jdou“, „o čem“ výcvik bude. Potom budou následovat tři výcvikové soboty.

Kurz je bezplatný

Informace, přihlášky:

Mgr. Milana Vykydalová

Tel.: +420 736 60 64 68, E-mail: milana.vykydalova@centrum.cz  

... leták k propagaci ...

Kdo kurz povede?
Lektory kurzu budou manželé Mgr. Milana Vykydalová (CRSP Brno)
a RNDr. Miroslav Vykydal (Rodinné centrum Blansko z.s.), kteří (mimo jiné) vedli více jak patnáct let Kurz partnerství na DCŽM Mamre v Osové Bitýšce.    

Jaký je obsah?
Program je věnován v souladu dle Směrnice ČBK pro přípravu na svátost manželství (2017) mimo jiné tématům:
Psychologie partnerského vztahu, rozdíly v mužském a ženském přístupu.
Místo dětí v manželství, vztah k rodičům, sourozencům a přátelům v manželství.
Řešení konfliktů, řešení krizí vztahu i jiných krizí, způsobených změněnými životními okolnostmi.
Ekonomické minimum pro život manželství a rodiny, tedy jak společně hospodařit.
Manželství a sexualita, odpovědné rodičovství.

Další témata (nejsou předmětem kurzu) dle Směrnice ČBK týkajících se výslovných otázek víry jsou v kompetenci oddávajícího kněze nebo jáhna. Jedná se především o tématy: Jak katolická církev chápe manželství, jeho teologický základ a jeho právní ztvárnění – jako úvod k sepisování snubního protokolu. Obsah manželského slibu a průběh svatebního obřadu. Duchovní a svátostný život manželů.


Kdo se může zúčastnit kurzu pro lektory?
Manželský pár (délka manželství nejméně osm let), jeden z manželů je absolventem vzdělání obsahujícího alespoň základy psychologie, např. psychologie, sociologie, zdravotnictví, sociální práce, pedagogické obory, speciální pedagogika, pedagog volného času, řízení lidských zdrojů, vzdělávání dospělých, atd. Manželský pár předloží kopii dokladů o vzdělání a doporučení místního duchovního správce.
Pokud by měl o kurz zájem kněz, je to možné, jen musí počítat s tím, že u párových aktivit bude pouze pozorovatelem.  

Jak bude kurz organizován?
Kurz bude organizován ve formě čtyř celodenních praktických zážitkových výcviků v Blansku na „Lotosu“ (budova komunitního centra farnosti), Komenského 2571/4a - celkem 32 hodin. Úvodní sobota bude ve formě ukázky zážitkových aktivit, aby zájemci o kurz věděli, do čeho „jdou“, „o čem“ výcvik bude. Potom budou následovat tři výcvikové soboty. Účastníci kurzu obdrží „základní manuál“ - informační text k jednotlivým tématům bezprostřední přípravy na manželství a popis vzorových konkrétních aktivit (obsahově viz Směrnice ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR).
Povinnou součástí kurzu bude praktický výcvik v rámci skupinové přípravy na manželství nebo na některém z víkendů Kurzu partnerství na DCŽM Mamre v Osové Bítýšce.

Co budou absolventi kurzu umět?
Absolventi (Lektoři) budou schopni realizovat zážitkový kurz (nemá přednáškový charakter) zaměřený na přípravu na manželství obsahově odpovídající Směrnici ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR pro různě početné skupiny zájemců (od jednoho až maximálně do osmi párů) s možností tvůrčí inovace aktivit při dodržení základních tematických okruhů.

Zpět na přehled nabídky