Rodinné centrum Blansko
Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
<<  Květen 2024 >>

Aktuální nabídka

... ukončeno ... Podpora manželství (Projekt JMK 2022)

Závěrečná zpráva 2022


... Projekt JMK-2022 - Závěrečná zpráva


.. Projekt JMK-2022 - Propagace + Nakoupené předměty ...

.. Projekt JMK-2022 - Fotodokumentace z činnosti ... Klub maminek Martínek...


Obrázek

Cílem projektu „Podpora manželství“ je v průběhu roku 2022 podporovat rozvoj vztahů mezi maminkou a dítětem v předškolním věku, je zaměřen také na podporu rozvoje osobnosti maminky v období čerpání mateřské či rodičovské dovolené.    

Součástí projektu je také trvalá celoroční nabídka individuální konzultační podpory při osobnostním růstu v období známosti i v období manželství. Je také nabízena pro jednotlivé páry snoubenců individuální příprava na manželství (včetně on-line formy) dle časových požadavků snoubenců.

Cílem je také příprava na manželství formou intenzivního skupinového sobotního kurzu.
Příprava na manželství není aktivitou výhradně „přednáškového“ charakteru, obsahuje složku zážitkovou a vzdělávací. Všichni zúčastnění si během nabízených aktivit prohlubují své získané dovednosti, většinou formou cvičení a her s využitím principů zážitkové pedagogiky. Dochází k rozvoji prosociálních dovedností ve skupině vrstevníků.

Hlavním cílem projektu jsou preventivní programy pro upevnění a prohloubení institutu manželství a rodiny jako základu zdravé společnosti, zvýšení vztahových dovedností mládeže jako součásti přípravy na manželství a k zodpovědnému rodičovství, prevence sociálního vyloučení maminek v období čerpání mateřské či rodičovské dovolené

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje

Dotace je poskytována na základě dotačního programu „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO“ pro rok 2022Zpět na přehled nabídky