Rodinné centrum Blansko
Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
<<  Červen 2024 >>

Aktuální nabídka

... ukončeno ... CRSP Brno ... Školení pro lektory kurzu příprav na manželství (2021 - 2023)

Kapacita školení je již vyčerpána. V případě dostatečného zájmu bude další školení na jaře 2023... plakát k propagaci ...

... začínáme v sobotu 12. listopadu 2022 ...


Pořádá: Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, 602 00 Brno

Kde: Blansko, Komenského 2571/4a, budova komunitního centra farnosti („Lotos“)

Kdy: soboty 12. a 26. listopadu, 10. prosince 2022, 7. ledna 2023

Čas setkání: 8.45 –18.00 hod

Kurz pro lektory je bezplatný.

Kdo se může zúčastnit kurzu pro lektory?
Manželský pár (délka manželství nejméně osm let), jeden z manželů je absolventem vzdělání obsahujícího alespoň základy psychologie, např. psychologie, sociologie, zdravotnictví, sociální práce, pedagogické obory, speciální pedagogika, pedagog volného času, řízení lidských zdrojů, vzdělávání dospělých, atd. Manželský pár předloží kopii dokladů o vzdělání a doporučení místního duchovního správce.
Pokud by měl o kurz zájem kněz, je to možné, jen musí počítat s tím, že u párových aktivit bude pouze pozorovatelem.  

Jak bude kurz organizován?
Kurz bude organizován ve formě čtyř celodenních praktických zážitkových výcviků (celkem 32 hodin) v Blansku na „Lotosu“ (budova komunitního centra farnosti), Komenského 2571/4a. Úvodní sobota bude ve formě ukázky zážitkových aktivit, aby zájemci o kurz věděli, do čeho „jdou“, „o čem“ výcvik bude. Potom budou následovat tři výcvikové soboty.
Účastníci kurzu obdrží „základní manuál“ - informační text k jednotlivým tématům bezprostřední přípravy na manželství a popis vzorových konkrétních aktivit (obsahově viz Směrnice ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR).
Povinnou součástí kurzu bude praktický výcvik v rámci skupinové přípravy na manželství nebo na některém z víkendů Kurzu partnerství na DCŽM Mamre v Osové Bítýšce.

Co budou absolventi kurzu umět?
Absolventi (Lektoři) budou schopni realizovat zážitkový kurz (nemá přednáškový charakter) zaměřený na přípravu na manželství obsahově odpovídající Směrnici ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR pro různě početné skupiny zájemců (od jednoho až maximálně do osmi párů) s možností tvůrčí inovace aktivit při dodržení základních tematických okruhů.

Kdo kurz povede?
Lektory kurzu budou manželé Mgr. Milana Vykydalová a RNDr. Miroslav Vykydal (Rodinné centrum Blansko z.s.), kteří program pro lektory vytvořili na základě svých zkušeností s přípravami na manželství (PM), kterým se věnují od roku 1994, (mimo jiné) vedli více jak patnáct let Kurz partnerství na DCŽM Mamre v Osové Bitýšce.    

Informace, přihlášky:
Mgr. Milana Vykydalová,
lektorka příprav na manželství
Tel.: +420 736 60 64 68, E-mail: milana.vykydalova@centrum.cz  
Podrobnosti viz také na www.crsp.cz


Zpět na přehled nabídky