Rodinné centrum Blansko
Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
<<  Duben 2023 >>
Obrázek

Newsletter Projektu ANIMA CZ – region 3

Newsletter č 1
Newsletter č 2
Newsletter č 3
Newsletter č 4

PROJEKT BYL JIŽ UKONČEN

Rodinné centrum Blansko se stalo partnerem v projektu

ANIMA CZ – region 3,

jehož nositelem je Centrum pro rodiny a sociální péči o.s. Ostrava, dalším partnerem je Centrum pro rodinu Zlín a Národní centrum pro rodinu.
Projekt ANIMA CZ – region 3 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je předcházet diskriminaci na trhu práce nabidkou vzdělávání zaměřeného na podporu zaměstnatelnosti a zaměstnanosti cílových skupin (ženy ohrožené nezaměstnaností kvůli předcházející, stávající nebo potencionální péči o děti/seniory, otcové v obdobné situaci).

Vzdělávací program obsahuje několik kurzů dle specifik cílových skupin:

Kurz aktivního rodičovství (KARO)

pro maminky na rodičovské dovolené. Cílem nabízeného kurzu je využít rodičovství k vlastnímu osobnostnímu růstu. Součástí je hlídání a program pro děti.

Motivační kurz (MK)

pro ženy před nástupem do zaměstnání. Hlavním cílem kurzu je umět se prezentovat na trhu práce a uspět v získané pracovní pozici.

Terénní motivační kurz (TMK)

Součástí je i nabídka terénního motivačního kurzu, jedná se o zkrácenou formu MK.

Kurz rozvoje kompetencí (ROKO)

nadstavbový modul zaměřený na trénink tzv. měkké dovednosti, označovaných také jako rodinné kompetence. Kurz se věnuje otázce firemní kultury, adaptačnímu procesu po návratu do zaměstnání, rozboru týmových rolí, psychohygieně a znalosti legislativního prostředí.

Kurz pro otce

kurz chce zohlednit specifika dnešního otcovství, kam směřuje, a toho, co je žádoucí pro uplatnění žen na trhu práce.

Kurzy se hlavně soustřeďují na osobnostní rozvoj účastnice, která dosavadní nepřítomností na trhu práce neumí zúročit nabyté tzv. měkké dovednosti získané během doby, kdy pečovali o děti/seniory. Jednotlivé typy kurzů na sebe navazují, a tak umožňují absolvování i více typů podle měnících se životních okolností a s nimi souvisejících potřeb. Účast na kurzech je bezplatná.

Vzdělávací kurzy doplňuje poradenství zaměřené na konzultace z oblasti pracovně-právní (individuální situaci při hledání pracovního uplatnění, harmonizace soukromého a profesního života). Cílem aktivit je nabídka pomoci pro řešení individuálních otázek souvisejících se vstupem na trh práce. Poradenství je bezplatné.


Rodinné centrum Blansko realizovalo v období 1.9.2009 – 31.8.2011 následující aktivity:
• 3x KARO
• 2x MK
• 2x TMK
• 2x kurz pro muže – nová otcovská role
• Poradenství a mediační služba


Kontaktní osoba Mgr. Vendula Zachovalová (koordinátorka projektu) v.zachovalova@seznam.cz, 774 276 256.