Rodinné centrum Blansko
Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
<<  Květen 2024 >>

Aktuální nabídka

... proběhlo ... KERO - Kurz efektivního rodičovství (nabídka 2022)

... zde jsou podrobnosti ...Cílem kurzu je zlepšit výchovné dovednosti tak, aby se děti staly spolupracujícími, zdravě sebevědomými a vstřícnými.

Důraz je v kurzu kladen na praktický nácvik metod a technik demokratického výchovnému stylu.

NEVÍTE JAK

  porozumět chování dítěte
  reagovat na dětský hněv
  vychovávat bez křiku a trestání
  odpovídat na odmlouvání a negaci

TAK NEVÁHEJTE

Informace a přihlášky:

milana.mrazkova@gmail.com

........................................................................................................................................

Historie vzniku a principy KERO

Kurz efektivního rodičovství se do Evropy rozšířil z USA a Kanady. Jeho základy jsou popsány v knize STEP: Efektivní výchova krok za krokem, vydané v češtině v roce 1996 v nakladatelství Portál a jeho mottem je „rodičovství je výzva“. Autoři se inspirovali individuální psychologií Alfreda Adlera a pracemi jeho následovníka Rudolfa Dreikurse a vytvořili metodu, která má pomoci rodičům získat dovednosti a schopnosti potřebné k vytvoření pevných, konstruktivních a láskyplných rodinných vztahů. Během posledních 25 let absolvovali jejich kurzy miliony rodičů na celém světě.
V České republice se koncept efektivního rodičovství začal rozvíjet v roce 2006 v Centru pro rodinu a sociální péči v Brně, kde ve spolupráci s Ing. Valerii Wágnerovou vznikl projekt Kurzů efektivního rodičovství (KER). Díky komplexnímu vzdělávacímu programu pro lektory KER se kurzy postupně rozšířily do celé republiky a od roku 2010 i za její hranice, na Slovensko. Samotným Kurzem efektivního rodičovství prošlo již více než 2500 rodičů. Každoročně je vyškolena nová skupina lektorů, celkem bylo vyškoleno téměř 130 lektorů, z nichž asi 60 aktivně působí. Kurzy běží v mnoha větších i menších městech v ČR.
Metoda efektivního rodičovství vychází z předpokladu, že základem fungování dobrých vztahů v rodině i ve společnosti je zodpovědnost všech členů tedy i dětí. Naším cílem je pak výchova zodpovědných jedinců.
Základními principy metody efektivního rodičovství jsou:
• Vzájemný respekt a úcta mezi rodiči a dětmi, mezi rodiči navzájem, mezi sourozenci, vůči ostatním i k sobě samým.
• Princip sociální rovnosti mezi rodiči a dětmi ve smyslu rovnosti lidské ceny a důstojnosti.
• Princip demokracie, která umožňuje volbu a dává dětem možnost, aby se rozhodovaly v určitých mezích a nesly důsledky svých rozhodnutí, čímž se rozvíjí jejich osobní disciplína a zodpovědnost. Čímž poskytujeme dětem možnost volby a také zkušenost nesení důsledků svých rozhodnutí. Tak rozvíjíme osobní disciplínu dětí a vytváříme alternativu k metodě odměn a trestů.
• Dostatek společné zábavy rodičů a dětí.
• Pozitivní povzbuzování, tj. prostřednictvím vyzdvihování jejich úspěchů, pokroku, schopností a dovedností apod. – základ k získání pocitu sebedůvěry a vlastní ceny.
• Vyjadřování a sdělování lásky a radosti, aby se děti cítily bezpečně a dokázaly se naučit lásku a dobro nejen přijímat, ale je i rozdávat a dělit se o ně.
• Přeměna negativního v pozitivní založená na důvěře ve schopnosti dětí stavějící na silných stránkách povahy a dovedností dítěte, soustřeďující se na dítě takové, jaké je, zdokonalující se postupně krok za krokem, podporující samostatnost dítěte, aby mohlo pro sebe dělat věci, na které již stačí.

V tomto výchovném systému založeném na ovlivňování a přesvědčování hraje významnou roli pochopení vlastních dětí i sama sebe, jejich i svých negativních projevů a emocí. Účastníky projektu jsou rodiče, kteří v dnešní společnosti mají potřebu vychovat dítě pevně zakotvené v hodnotách dané rodiny a rodinných vztazích, orientující se v řádu společnosti, vědomé si vlastní hodnoty a lidské ceny, schopné samostatně se rozhodovat a nést si následky svého rozhodnutí.

Zpět na přehled nabídky